Outland

 

Flere i NewsLab har tidligere dekket spill, film, tv og annet kulturstoff i dagspressen, og vi er ikke redde for å kalle oss nerder. Derfor er det en perfekt match å jobbe med Outland på deres kampanjer, fra bevisstgjøring rundt deres nye spillbutikk i Oslo, til lansering av nye tegneserier på deres forlag.

 
 
År
2017 - 2017
Utfordring
NewsLab samarbeider med Outland på kampanjer – fra bevisstgjøring rundt deres nye spillbutikk i Oslo, til lansering av nye tegneserier på deres forlag.
Løsning
Vi har laget videoer, artikler og innhold på sosiale medier for Outland som møter målgruppen med de de brenner for, og som har skapt enormt med engasjement.
 
 
Resultat
Innholdet vi har delt i forbindelse med butikkåpning og tegneserielanseringer har nådd flere hundre tusen mennesker på Facebook, er lest og sett titalls tusen ganger, og har skapt masse engasjement og nye følgere for Outland på sosiale medier.
Distribusjon
Innholdet er spredd både organisk og betalt gjennom sosiale medier, primært Facebook.