DigitalNorway

 

Med DigitalNorway får vi være med på den kontinuerlige nasjonale dugnaden det er å gi norsk næringsliv det de kan trenge av kunnskap og nettverk for å lykkes med digitaliseringen.

 
 
Year
2019 - now
Challenge
Det er mye snakk om at norske bedrifter må digitalisere seg – men dette skjer ikke av seg selv. Digitalisering er krevende for næringslivet, spesielt i en verden der kunnskap om teknologi og digitalisering ikke alltid er lett tilgjengelig.
Solution
For at norske bedrifter, ledere og arbeidstakere skal klare å henge med i utviklingen, kreves det at vi står sammen og blir bedre til å dele kunnskap, kompetanse og erfaringer. Dette er noe NewsLab er svært glade for å kunne bidra til, gjennom vårt samarbeid med DigitalNorway.
 
 
Result
NewsLab produserer artikler og annet innhold som etterstreber å inspirere flere til å ta de nødvendige grepene som kreves i en digital hverdag. Ved å skrive på en opplyst men lettfattelig måte, har vi så langt opplevd økt engasjement og gode lesertall – og forhåpentlig bidratt til et økt engasjement rundt digitalisering.
Distribution
Publisering på egne nettsider, samt distribusjon via sosiale medier som Facebook og LinkedIn og et ukentlig nyhetsbrev.